Børn og unge er verdensmestre i neurokommunikation™ANGST
TRISTHED
SÅRBART SELVVÆRDBørn og unge er følsomme, fordi deres nervesystem er under stadig påvirkning fra verden omkring dem.


De er fremfor alt optaget af at høre til og passe ind - og de er (nogen gange alt for) lydhøre overfor de signaler, som voksne og jævnaldrende sender til dem.


Et barn, som bliver ramt af angst, er fremfor alt ramt af sin egen forsvarsmekanisme.


Et barn, som er trist og nedtrykt, har hårdt brug for nye forestillingsstrategier.


Et barn med et sårbart selvværd, har brug for hjælp til at rekonstruere oplevelsen af værdi og styrke.

Når vi arbejder med børn, så arbejder vi hurtigt og effektivt.

På en halv til en hel time, kommer vi ganske langt, og det er yderst sjældent nødvendigt med længere forløb.


Børn og unge har et særligt talent for NeuroKommunikation™ - de forstår langt bedre end voksne de metaforiske redskaber, og tager metoderne til sig med stor naturlighed.


Afhængigt af dit barns alder, arbejder vi med tegneterapi, metaforiske fortællinger, symbolske forestillinger, visualiseringer, modellering af rollemodeller og enkle terapeutiske metoder.


NeuroKommunikation er velegnet helt ned til 3-4 års aldren, lidt afhængigt af barnets sproglige udvikling.


Voksenopgaven i børne/unge coaching:


Du får grundig information om, og instruktion i, at støtte dit barns træningsproces, og du har fuld adgang til supervision fra dit barns coach, indtil alt er på plads.


SE KALENDEREN OG BESTIL TID MED DET SAMME